Dzień św. Walentego stał się prawdziwym świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić ich relikwie. Przypomniano więc sobie także dzieje św. Walentego. Święto najbardziej rozpowszechniło się w Anglii i Francji. Nadal, jak w antycznym Rzymie, losowano imiona, choć teraz także dziewczęta wyciągały imiona chłopców. Młodzież nosiła potem przez tydzień wylosowane kartki przypięte do rękawa.

 

Studniówka w Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie odbyła się w tym roku dość wcześnie bo już 11 stycznia. Tradycyjnie głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Radomska, wzniesiono toast i zatańczono poloneza. Od XIX wieku taniec ten uznaje się za symbol polskiej kultury narodowej, w którym wyraz znajduje dawny etos szlachecki.
W XVIII w. wykrystalizował się styl poloneza z charakterystycznym „krokiem polskim”, a dzięki zasiadającej na polskim tronie dynastii Wettinów taniec ten stał się popularny również na Zachodzie.

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

 

Każde święta wzbudzają w nas wiele emocji. Tak samo było i tym razem. Wigilia klasowa to wielkie przeżycie dla uczniów i nauczycieli.

 

Uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w dziedzinach wiedzy wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2018/2019 przyznano wyróżnienia również naszym uczennicom.