PROFESJONALNA KADRA NASZEJ SZKOŁY

Organ prowadzący szkołę:

mgr Kazimierz Lewandowski - Dyrektor Szkoły

mgr Agnieszka Radomska - Wicedyrektor

mgr Edward Nowakowski - Wicedyrektor Gimnazjum

NAUCZYCIELE UCZĄCY W PRYWATNYM ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Francuzik Lidia - chemia, fizyka, matematyka

2. Fronczak Rafał - działalność gospodarcza, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, informatyka w policji

3. Geremek Artur - wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie

4. Halasz-Lasocka Beata - język angielski

5. Hołowko Zygmunt - podstawy kryminologii, edukacja dla bezpieczeństwa

6. Jasiak Mariusz - jazda konna

7. Kita Dariusz - przedmioty zawodowe - technik rolnik, technik hodowca koni

8. Kita Maciej - język niemiecki

9. Małysko Adam - matematyka

10. Natkaniec Wiesław - wychowanie fizyczne

11. Nowak Sebastian - język angielski

12. Nowakowski Edward - kierownik internatu

13. Polanowski Marek - wychowanie fizyczne

14. Radomska Agnieszka - geografia

15. Radzi Robert - język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, historia i społeczeństwo

16. Rajczakowska Ewa - przedmioty zawodowe - technik hodowca koni

17. Sieczka Irmina - biologia

18. Suchocka Justyna - matematyka

19. Warczygłowa Stanisława - język polski

20. Wieczorek Magdalena - język polski

21. Wylegała Rafał - geografia

22. Zielińska Bożena - wychowawca w internacie

23. Ks. Piotr Matuszak - religia