Najlepszym dowodem jakości pracy szkoły są wyniki, które osiągają jej uczniowie. Młodzież Prywatnego Zespołu Szkół efektywnie wykorzystuje wsparcie i pomoc pedagogów w osiągnięciu celu edukacji w szkole ponadgimnazjalnej, którym są świadectwa maturalne i zdobyte kwalifikacje zawodowe.
Od lat nasi wychowankowie mogą poszczycić się wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych, które cieszą nas, nauczycieli i dyrekcję, ale przede wszystkim uczniów, bowiem pokazują, że włożony wysiłek nie poszedł na marne.

 

Wyższe Szkoły Bankowe od lat podejmują inicjatywę edukowania młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez spotkania i warsztaty. Podczas spotkań kładą nacisk na wzmocnienie powiązań edukacji z rynkiem pracy.
W ramach programu "Projekt - Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji" wzięliśmy udział w dwóch spotkaniach warsztatowych o tematyce:

XIX edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku.
W Bednarach maszyny i urządzenia rolnicze pokazało ok. 800 wystawców z Polski i zagranicy.

 Segregacja odpadów staje się coraz powszechniejsza, w dużym stopniu za sprawą wyższych odpadów za wrzucanie wszystkiego do jednego kubła. Niestety nadal dużo puszek, worków foliowych, opon czy sprzętów elektronicznych można znaleźć na poboczach dróg, w lasach, skwerach czy brzegach rzek.

 

Biblioteka to magiczne miejsce. Jednak współczesna młodzież nie zawsze jest co do tego faktu przekonana. W związku z tym uczniowie klas pierwszych w dniach 13 i 14 września wraz z nauczycielem języka polskiego, p. M. Wieczorek, odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Czarnkowie, by przełamać to stereotypowe myślenie.
Tam przekonali się, że to miejsce otwarte dla nich, a bywanie w niej jest modne!
Przemiła pani bibliotekarz przekonała młodych ludzi do tego, że dzięki bywaniu w bibliotece można zyskać naprawdę wiele.

 

Postęp w rolnictwie to nie tylko nowoczesne maszyny, urządzenia czy ciągniki ale przede wszystkim nowe odmiany roślin uprawnych charakteryzujące się wysokimi plonami bo jak wiadomo wysokie plony roślin uprawnych warunkują wielkość i jakość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym.