1. Kształcenie w profilu policyjno-wojskowym stwarza uczniom możliwość poznania specyfiki pracy w formacjach takich jak policja czy wojsko.

2. W ramach zajęć z przedmiotów profilowanych uczniowie korzystają ze współpracy z Komendą Wojewódzką w Poznaniu i Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie oraz uczniowie zaznajamiają się teoretycznie i praktycznie ze sprzętem, jakim dysponują służby porządkowe w naszym kraju, dowiadują się jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz poznają zasady obowiązującego w Polsce prawa.

3. W trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania i pierwszej pomocy, a także uczestniczą w zajęciach terenowych oraz wyjazdach edukacyjnych na strzelnicę, do jednostek policji.

4. Absolwenci klas mundurowych są przygotowani do pracy w policji oraz wojsku, przygotowani do egzaminów na uczelnie resortowe, wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski.

Przedmioty zgodne z profilem: techniki samoobrony, informatyka w policji, wiedza o służbie w policji, podstawy kryminologii.

 


Klasa o profilu prozdrowotnym to odpowiedź na potrzeby uczniów o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych. Z pewnością wielu spośród Was chciałoby w przyszłości pracować w szeroko rozumianych usługach medycznych. Przedmioty realizowane w rozszerzonym wymiarze godzin to biologia,  oraz język angielski. Zwiększona ilość godzin z tych przedmiotów umożliwia dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego, a jednocześnie stanowi doskonałą bazę do podjęcia studiów wyższych na wielu ciekawych kierunkach, takich jak fizjoterapia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, farmacja, kosmetologia, weterynaria, kierunki lekarskie czy lekarsko-dentystyczne. W ramach edukacji w tym obszarze, będziemy starali się rozwijać Wasze zainteresowania poprzez rozszerzony blok z obszaru ratownictwa i promocji zdrowia. W naszym Liceum. aby poszerzyć wiedzę z tych zagadnień proponujemy uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych, udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkaniach ze specjalistami zajmujących się szeroko rozumianą opieką medyczną.

Niewątpliwie edukacja w klasie o tym profilu jest trafną decyzją, zorientowaną na rozwój własny oraz uwzględniającą prognozy potrzeb na przyszłym runku pracy.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski.

Przedmioty zgodne z profilem: promocja zdrowia, ratownictwo medyczne, techniki samoobrony.

 ZAPRASZAMY