Technik Hodowca Koni

TECHNIK HODOWCA KONI planuje, organizuje i prowadzi chów i hodowlę koni, szkoli i użytkuje konie, zajmuje się ich sprzedażą, prowadzi gospodarstwo rolne z ofertą rekreacji konnej.

 

 

Będziesz nadzorować pracę osób bezpośrednio obsługujących konie. Wymaga to umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych stosunków z ludźmi, zarówno z podwładnymi, jak i przełożonymi.

Kluczowy w tym zawodzie jest przyjazny stosunek do zwierząt, refleks, opanowanie, wytrzymałość fizyczna, spostrzegawczość i cierpliwość.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: pszczelarz, technik pszczelarz, technik agrobiznesu, rolnik, technik rolnik.

Warto rozwijać swoje umiejętności przyrodnicze, opiekuńcze, zootechniczne i ekonomiczne.

 

 

Będziesz pracować w budynkach inwentarskich i gospodarskich (stajnie, chlewnie, obory, magazyny, paszarnie), a także w halach produkcyjnych (hale ubojowe), w biurze i na wolnym powietrzu. Trzeba będzie przemieszczać się między tymi obiektami, bez względu na zmienne i czasem, trudne warunki atmosferyczne.

Technik hodowca koni zasadniczo pracuje 8 godzin dziennie. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy musi pracować dłużej, nawet w nocy.

 

 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, np. stadninach i szkółkach jeździeckich.

 


 

Technik Rolnik

TECHNIK ROLNIK organizuje i prowadzi prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą w celu pozyskania produktów rolnych, obsługuje mi użytkuje pojazdy, maszyny i urządzenia oraz prowadzi rachunek ekonomiczny.

 

 

Praca technika rolnika ma charakter głównie zespołowy. Obok umiejętności pracy w grupie ważne są też umiejętności pracy w grupie ważne są też umiejętności organizacyjne.

Konieczna jest umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Ponieważ praca w rolnictwie jest często żmudna, monotonna i ciężka, bardzo przydatne są wytrwałość i cierpliwość.

Wykonując pracę w tym zawodzie, trzeba być spostrzegawczym i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik weterynarii.

W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

 

 

Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Mogą pojawić się zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawożeniem.

Technik rolnik pracuje przeciętnie 8-9 godzin dziennie. Godziny pracy są w zasadzie stałe, choć mogą ulegać zmianie np. nieodpowiedniej pogody. Pracę wykonuje się w dzień.

Praca wymaga dużego wysiłku fizycznego.

 

 

Możesz prowadzić indywidualnie gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne.

Pracę znajdziesz także w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

 


 

Technik Informatyk

TECHNIK INFORMATYK przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.

 

 

Będziesz pracować indywidualnie, ale będziesz mieć częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie zarówno bezpośredni, jak i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

Możesz także pracować w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi.

Czasami będziesz pracować pod presją czasu.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk.

Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne.

Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Będziesz pracować 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.

Będziesz pracować przy monitorach komputerów oraz korzystać z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników.

Będziesz narażony na działanie pola elektromagnetycznego.

Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

 

 

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 


 

Technik Logistyk

TECHNIK LOGISTYK organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.

 

 

W pracy będą potrzebne Ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność na stres.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego i obsługa komputera.

 

 

Będziesz pracować 8 godzin dziennie w systemie zmianowym.

Będziesz pracować w ruchu lub na siedząco.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych - biurze firmy, bazie, obiektach magazynowych.

 

 

Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych.

 


 ZAPRASZAMY