ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ NAUKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH (zaocznych)

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie na podbudowie gimnazjum

SZKOŁY POLICEALNE - na podbudowie szkoły średniej

ZAWODY:

- asystent osoby niepełnosprawnej

- technik informatyk

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- technik administracji