ORGANIZUJEMY KURSY KWALIFIKACYJNE (płatne)

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej