We wtorek 29 maja 2018 r. uczniowie licealnych klas mundurowych Prywatnego Zespołu Szkół pod opieką nauczycieli: Zygmunta Hołowki, Magdaleny Wieczorek i Arkadiusza Słabiga wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Poznania. Ze względu profil kształcenia młodzież odwiedziła Izbę Tradycji i Historii Policji w jednostce Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Taborowej.

W niezwykle barwny i interesujący sposób kustosz wystawy przedstawił dzieje formacji mundurowych, które strzegły porządku publicznego w II Rzeczypospolitej, tzw. Polsce Ludowej i III Rzeczypospolitej. Sale ekspozycyjne wypełniały przede wszystkim uniformy jednostek policyjnych i środki komunikacyjne, w tym rowery, koński manekin wraz uprzężą i wspaniałe motocykle. Niepokój budziła zarekwirowana przez służby porządkowe „broń” używana przez chuliganów i kłusowników (m.in. nunczako, shurikeny, żelazne pułapki na grubego zwierza, „obrzyny” i samopały). Zwiedzanie Izby zakończyliśmy przy tablicy upamiętniającej policjantów poległych na służbie, strzeżonej przez św. Michała Archanioła, Patrona Policji.
Drugim etapem wycieczki była wizyta w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec ’56 ulokowanym w Zamku Cesarskim. W kilku salach ekspozycyjnych autorzy wystawy starali się odtworzyć klimat społeczny i polityczny Poznania w okresie stalinowskim. Stworzyli w ten sposób tło niezbędne do zrozumienia przyczyn buntu robotniczego w stolicy Wielkopolski. Pan Bartosz Paprocki (przewodnik po wystawie,) wprowadzając słuchaczy w istotę zagadnienia, precyzyjnie opisał sytuację w Zakładach im. Józefa Stalina (dawne zakłady im. Hipolita Cegielskiego), trudną sytuację bytową poznaniaków, nieudolność władz, fatalne zarządzanie gospodarką i uwikłanie ówczesnej Polski w rywalizację militarną okresu „zimnej wojny”. W kolejnym etapie przedstawił przebieg tragicznych wydarzeń w Poznaniu, w trakcie których powstańcy zdobyli kilka gmachów publicznych w mieście i starli się z siłami rządowymi. Finałem opowieści były wysiłki na rzecz upamiętnienia ofiar Czerwca ’56. Słynny pomnik (Poznańskie Krzyże) stojący na Placu Adama Mickiewicza był „dzieckiem” kilkunastomiesięcznego „karnawału «Solidarności»” (1980–1981). Silne wrażenie na zwiedzających wywarły: wagon tramwajowy (posłużył powstańcom do budowy barykad ulicznych), replika czołgu T-34 (przy ich pomocy wojska pacyfikowały miasto), odtworzony gabinet oficera Urzędu Bezpieczeństwa i sąsiadująca z nim cela więzienna. Nieco humorystycznym akcentem były plakaty propagandowe wyeksponowane w sali plenarnej organów PZPR, unaoczniające absurdy okresu stalinowskiego.
Pozostaje mieć nadzieję, iż wizyta w placówkach muzealnych dokumentujących przeszłość Wielkopolski będzie dla naszej młodzieży silnym impulsem do samodzielnego poznawania fascynującej historii najnowszej.
Arkadiusz Słabig